Titler

Nedenstående foredrag tilbydes for tiden (er man interesseret, kan man kontakte mig). Man kan også hente en oversigt her (i pdf-format).


Danevirke – Nordens største oldtidsminde

Danske skæbner fra besættelsestiden

Danskhedens historie

De nordiske folkeslags historie

Europæiske folkeslag gennem tusind år – nedslag i historien

Genforeningen – historien bag sprog- og sindelagsgrænse

Hvad man dog hører! – Myter i Danmarks historie

Johanniterne – i Norden og på Rhodos

Julens væsner

Martin A. Hansen og modstandskampen

Nordboerne på Grønland

Norges historie – kort fortalt

Runerne – historien, sproget og mytologien

Saxo og det danske

Snorre og national identitet i hans værk

Vender og daner – to nabofolk i vikingetid og middelalder

Dannebrogs historie

Danskhed i middelalderen

De islandske sagaer

Det danske sprogs historie – kort fortalt

Fra skjaldekvad til bodssalmer – på strejftog i ældre dansk litteraturhistorie

Genforeningen i 1920 og tiden op til

Islands historie – kort fortalt

Jul og sankthans – årets gang i nordisk tradition

Kirkehistorien og Genforeningen

Nissen, trolden og nøkken – gammel nordisk vættetro

Norden – de fælles rødder

Normannerne – fra vikinger til korsfarere

Saxo og hans krønike

Skånelandene – det gamle Øst-Danmark

Sydslesvigs danske rødder

Vinlandsrejserne – Amerikas opdagelse i vikingetiden

Adam Wagner