Hvad og hvem?

Nordisk fortidsformidling er en mindre virksomhed personligt ejet af undertegnede, Adam Wagner, som er mag.art. i historie med undervisningskompetence i dansk. Formålet er da også ganske enkelt at danne ramme om min formidling af dansk og nordisk historie. En formidling, der især finder sted gennem foredrag.

Adam Wagner
Adam Wagner, historiker

Her kan man se, hvilke foredrag jeg tilbyder. Siden vil dog også selv blive brugt til fortidsformidling. Til samme formål har jeg også oprettet en kanal på “Youtube” til Nordisk fortidsformidling (se også under menupunktet “Levende billeder“). Det er således tanken, at den historiske netlogbog, “Fra dunkle væld“, som jeg gennem nogle år har haft andetsteds, skal flytte hertil. Og måske kommer der flere medier til med tiden.

Jeg er uddannet ved Københavns universitet (med studier ved Islands universitet). I min uddannelse indgår også oldislandsk, litteraturhistorie, folkloristik m.m. Jeg har arbejdet på Nationalmuseet, Frihedsmuseet og Svendborg Museum, bl.a som assistent for runologen Marie Stoklund. Jeg har desuden læst dansk.

Jeg har en mangesidig formidlingserfaring, idet jeg ikke blot har skrevet et par fagbøger (og bidraget til nogle), men også har skrevet kronikker og faglige anmeldelser, og dertil har arrangeret historiske ture (og været turfører på disse), har været museumsomviser, stået for byvandring og lavet museumsudstilling. Desuden er jeg underviser.

Se mere om mig og mine udgivelser på min egen hjemmeside.

Man finder mine kontaktoplysninger her. Kontakt mig for at høre nærmere eller for at træffe nærmere aftale om et foredrag.

Virksomheden Nordisk fortidsformidling har CVR-nr. 40499326.

Venlig hilsen
Adam Wagner, mag.art.