Martin A. Hansen og modstandskampen

Forfatteren Martin A. Hansen var under Besættelsen aktiv i det illegale arbejde, og i dette foredrag vil undertegnede dels skildre hans engagement og dels indkredse hans bevæggrunde. Hvilke erfaringer, holdninger og tanker var det, der ledte Martin A. Hansen ind i modstandsbevægelsen? Både det nationale og det kristne havde betydning for Martin A. Hansens valg, ligesom det med kristendommen forbundne krav til den enkelte om ansvar og sandhed. Både Martin A. Hansens skønlitteratur, prosa og lyrik såvel som hans breve og dagbogsoptegnelser samt essays vil blive inddraget, herunder hans indflydelsesrige forsvar for stikkerlikvideringer, trykt illegalt under Besættelsen.

– Adam Wagner